Dụ người mua hàng hiệu qua Facebook rồi... bùng

Phan Chí Trung tại cơ quan công an.
Phan Chí Trung tại cơ quan công an.