Dụ người mua hàng hiệu qua Facebook rồi... bùng

Phan Chí Trung tại cơ quan công an.
Phan Chí Trung tại cơ quan công an.
Phan Chí Trung tại cơ quan công an.
Lên top