Đủ chiêu trò né nộp phạt của người vi phạm giao thông bị phạt nguội

Các trường hợp vi phạm qua camera phải đảm bảo đủ các yếu tố pháp lý gồm: Không gian vi phạm (địa điểm hoặc tuyến đường vi phạm); thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe. Ảnh: PV
Các trường hợp vi phạm qua camera phải đảm bảo đủ các yếu tố pháp lý gồm: Không gian vi phạm (địa điểm hoặc tuyến đường vi phạm); thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe. Ảnh: PV
Các trường hợp vi phạm qua camera phải đảm bảo đủ các yếu tố pháp lý gồm: Không gian vi phạm (địa điểm hoặc tuyến đường vi phạm); thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe. Ảnh: PV
Lên top