Dự án giảm nghèo tại Gia Lai: UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi 1 tỉ đồng sai phạm

Sở KHĐT Gia Lai kiêm nhiệm BQLDAGN để xảy ra sai phạm hơn 1 tỉ đồng. Ảnh ĐÌNH VĂN
Sở KHĐT Gia Lai kiêm nhiệm BQLDAGN để xảy ra sai phạm hơn 1 tỉ đồng. Ảnh ĐÌNH VĂN
Sở KHĐT Gia Lai kiêm nhiệm BQLDAGN để xảy ra sai phạm hơn 1 tỉ đồng. Ảnh ĐÌNH VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top