Dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội thất thoát 30 tỉ đồng

Các bị can trong vụ thất thoát  của dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội. Nguồn: CAHN
Các bị can trong vụ thất thoát của dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội. Nguồn: CAHN
Các bị can trong vụ thất thoát của dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội. Nguồn: CAHN
Lên top