Đốt, tiêu hủy 2.292 lọ nước hoa Chanel giả ở bãi rác

Hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa giả nhãn hiệu Chanel (ảnh lớn) và tiến hành tiêu hủy lô hàng đó (ảnh nhỏ). Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa giả nhãn hiệu Chanel (ảnh lớn) và tiến hành tiêu hủy lô hàng đó (ảnh nhỏ). Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa giả nhãn hiệu Chanel (ảnh lớn) và tiến hành tiêu hủy lô hàng đó (ảnh nhỏ). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top