Đốt thực bì làm cháy rừng, bị phạt 25 triệu đồng

Hiện trường vụ cháy rừng mà ông Ninh đốt thực bì gây nên. Ảnh: TT.
Hiện trường vụ cháy rừng mà ông Ninh đốt thực bì gây nên. Ảnh: TT.
Hiện trường vụ cháy rừng mà ông Ninh đốt thực bì gây nên. Ảnh: TT.
Lên top