Đột nhập vào nhà người họ hàng, kẻ trộm vơ vét tiền, vàng

Sau khi đột nhập vào nhà người họ hàng, Lê Đình Nghị vơ vét tiền vàng của gia chủ. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Sau khi đột nhập vào nhà người họ hàng, Lê Đình Nghị vơ vét tiền vàng của gia chủ. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Sau khi đột nhập vào nhà người họ hàng, Lê Đình Nghị vơ vét tiền vàng của gia chủ. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Lên top