Đột nhập vào nhà cướp điện thoại để bán lấy tiền chơi game

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: HQ.
Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: HQ.
Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: HQ.
Lên top