Đột nhập nhà dân tráo lợn đất rỗng lấy lợn đất… có tiền

Đối tượng Nam trộm cắp tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng Nam trộm cắp tài sản. Ảnh: CA.
Đối tượng Nam trộm cắp tài sản. Ảnh: CA.
Lên top