Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đột kích “động” mại dâm đồng tính núp bóng y học cổ truyền

Các đối tượng trong "động" mại dâm nam được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Ảnh: P.B
Các đối tượng trong "động" mại dâm nam được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Ảnh: P.B