Đốt cháy người tình trong phòng trọ rồi ra đầu thú