Dòng tin nhắn lạ lộ manh mối vụ án giết người đốt xác

Hung thủ lên kế hoạch giết người tỉ mỉ, nhưng đã bị công an làm sáng tỏ tội ác. Ảnh: Lin Xong
Hung thủ lên kế hoạch giết người tỉ mỉ, nhưng đã bị công an làm sáng tỏ tội ác. Ảnh: Lin Xong
Hung thủ lên kế hoạch giết người tỉ mỉ, nhưng đã bị công an làm sáng tỏ tội ác. Ảnh: Lin Xong
Lên top