Đồng Tháp: Tóm gọn nhóm đối tượng cướp đồ trong công viên

Công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh.
Công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh.
Công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh.
Lên top