Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Tháp: Say rượu, dùng kéo đâm chết bạn nhậu