Đồng Tháp: Một phút nông nổi, 3 thanh niên chia nhau hơn 14 năm tù