Đồng Tháp: Mâu thuẫn trong nội bộ, mang súng K54 đến cơ quan để phòng thân

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra
Lên top