Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Tháp: Mâu thuẫn trong nội bộ, mang súng K54 đến cơ quan để phòng thân