Đồng Tháp: Đình chỉ chức vụ một phó giám đốc sở để phục vụ điều tra

Ông Nguyễn Hữu Lý. Ảnh: TM
Ông Nguyễn Hữu Lý. Ảnh: TM
Ông Nguyễn Hữu Lý. Ảnh: TM
Lên top