Đồng Tháp: Chủ bất cẩn, người làm thuê bị điện giật tử vong