Đồng Nai: Triệt phá 2 tụ điểm kích dục núp bóng quán càphê, cơ sở massage

Nhân viên kích dục cho khách tại cơ sở massage Trung Đại Phát. Ảnh: Công an cung cấp
Nhân viên kích dục cho khách tại cơ sở massage Trung Đại Phát. Ảnh: Công an cung cấp
Nhân viên kích dục cho khách tại cơ sở massage Trung Đại Phát. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top