Đồng Nai: Phát hiện cơ sở karaoke hoạt động trong đợt phòng dịch COVID-19

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top