Đồng Nai: Phát hiện 1 tấn thịt gà quá hạn sử dụng để bán cho quán cơm

Lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra thực phẩm tại công ty. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra thực phẩm tại công ty. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra thực phẩm tại công ty. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top