Đồng Nai: Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây ma tuý lớn

Tang vật thu giữ là 50kg ma tuý đá. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật thu giữ là 50kg ma tuý đá. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật thu giữ là 50kg ma tuý đá. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top