Đồng Nai: Buôn bán pháo nổ, một đối tượng bị khởi tố

Cơ quan công an lấy lời khai bị can Nguyễn Mậu Bách. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan công an lấy lời khai bị can Nguyễn Mậu Bách. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan công an lấy lời khai bị can Nguyễn Mậu Bách. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top