Đóng giả nhóm người mặt đen cầm đầu gà để "câu like" sẽ xử lý thế nào?

Đóng giả nhóm người ăn xin mặt đen đang trở thành "hot trend" để "câu like" trên mạng xã hội. Ảnh: MXH.
Đóng giả nhóm người ăn xin mặt đen đang trở thành "hot trend" để "câu like" trên mạng xã hội. Ảnh: MXH.
Đóng giả nhóm người ăn xin mặt đen đang trở thành "hot trend" để "câu like" trên mạng xã hội. Ảnh: MXH.
Lên top