Đồng bằng sông Cửu Long quyết liệt trấn áp tội phạm

Các đối tượng trong sới bạc ở An Giang bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Các đối tượng trong sới bạc ở An Giang bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Các đối tượng trong sới bạc ở An Giang bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Lên top