Đôi vợ chồng làm giả sổ đỏ căn hộ đang thuê để lừa đảo

Bị can Nguyễn Việt Anh (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Mai (29 tuổi). Ảnh CACC.
Bị can Nguyễn Việt Anh (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Mai (29 tuổi). Ảnh CACC.
Bị can Nguyễn Việt Anh (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Mai (29 tuổi). Ảnh CACC.
Lên top