Đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại lĩnh 13 năm tù

Lê Đăng Long - đối tượng giúp sức cho nhóm lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: V.Dũng.
Lê Đăng Long - đối tượng giúp sức cho nhóm lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: V.Dũng.
Lê Đăng Long - đối tượng giúp sức cho nhóm lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: V.Dũng.
Lên top