Đối tượng trốn nã về tội chém người ra đầu thú

Sau một thời gian trốn nã, đối tượng Lê Quang Linh đã ra đầu thú. Ảnh: CA cung cấp.
Sau một thời gian trốn nã, đối tượng Lê Quang Linh đã ra đầu thú. Ảnh: CA cung cấp.
Sau một thời gian trốn nã, đối tượng Lê Quang Linh đã ra đầu thú. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top