Đối tượng ngáo đá, hành hung tấn công cảnh sát khu vực