Đối tượng “ngáo đá” đập hỏng cây ATM và cửa kính siêu thị điện thoại

Đối tượng Thanh bị bắt giữ sau khi đập hỏng cột ATM và cửa kính của siêu thị điện thoại Thế giới di động tại thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Công an Hồng Lĩnh
Đối tượng Thanh bị bắt giữ sau khi đập hỏng cột ATM và cửa kính của siêu thị điện thoại Thế giới di động tại thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Công an Hồng Lĩnh
Đối tượng Thanh bị bắt giữ sau khi đập hỏng cột ATM và cửa kính của siêu thị điện thoại Thế giới di động tại thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Công an Hồng Lĩnh
Lên top