Đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế?

NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ 30 ngày khi nghỉ việc nếu có lý do chính đáng. Ảnh: Nam Dương
NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ 30 ngày khi nghỉ việc nếu có lý do chính đáng. Ảnh: Nam Dương
NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ 30 ngày khi nghỉ việc nếu có lý do chính đáng. Ảnh: Nam Dương
Lên top