Đối tượng mua bán ma tuý dùng dao đâm công an hòng tẩu thoát

Các đối tượng Lương Văn Ước và Lò Khăm Thánh. Ảnh: CATH
Các đối tượng Lương Văn Ước và Lò Khăm Thánh. Ảnh: CATH
Các đối tượng Lương Văn Ước và Lò Khăm Thánh. Ảnh: CATH
Lên top