Đối tượng mang 3 tiền án gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

Vừa mới ra trại, đối tượng Hậu lại gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA cung cấp.
Vừa mới ra trại, đối tượng Hậu lại gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA cung cấp.
Vừa mới ra trại, đối tượng Hậu lại gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top