Đối tượng giở trò đồi bại với phụ nữ sống lang thang: Nghiện xem phim đen

Một hộ dân trong con hẻm này đã quay lại hành vi đồi bại của Huy. Ảnh: Huân Cao
Một hộ dân trong con hẻm này đã quay lại hành vi đồi bại của Huy. Ảnh: Huân Cao
Một hộ dân trong con hẻm này đã quay lại hành vi đồi bại của Huy. Ảnh: Huân Cao
Lên top