Đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” đất cảng Hải Phòng sa lưới pháp luật

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an huyện An Lão.
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an huyện An Lão.
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an huyện An Lão.
Lên top