Đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm mai sa lưới

Đối tượng Lân gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Đối tượng Lân gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Đối tượng Lân gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Lên top