Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Miệng cống thông ra suối Bá Kết là một trong những vị trí các đối tượng ẩn náu, chui lủi vượt biên. Ảnh: An Kiên.
Miệng cống thông ra suối Bá Kết là một trong những vị trí các đối tượng ẩn náu, chui lủi vượt biên. Ảnh: An Kiên.
Miệng cống thông ra suối Bá Kết là một trong những vị trí các đối tượng ẩn náu, chui lủi vượt biên. Ảnh: An Kiên.
Lên top