Đối tượng đổ trộm dầu thải vào nước sạch có thể đối diện mức án nào?

Dầu thải tràn vào nguồn nước sinh hoạt của người dân. Ảnh NH
Dầu thải tràn vào nguồn nước sinh hoạt của người dân. Ảnh NH
Dầu thải tràn vào nguồn nước sinh hoạt của người dân. Ảnh NH
Lên top