Đối tượng có 8 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Đối tượng Thắng mang 8 tiền án tiếp tục trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Đối tượng Thắng mang 8 tiền án tiếp tục trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Đối tượng Thắng mang 8 tiền án tiếp tục trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top