Đối tượng có 5 tiền án và 1 tiền sự vẫn đi trộm cắp

Hai đối tượng Bình và Lưu cùng tàng vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp.
Hai đối tượng Bình và Lưu cùng tàng vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp.
Hai đối tượng Bình và Lưu cùng tàng vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top