Đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh khai gì?

Đặng Trung Kiên bạo hành con gái bị khởi tố 3 tội danh. Ảnh: Công an cung cấp
Đặng Trung Kiên bạo hành con gái bị khởi tố 3 tội danh. Ảnh: Công an cung cấp
Đặng Trung Kiên bạo hành con gái bị khởi tố 3 tội danh. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top