Đội trưởng hiệp sĩ Tân Bình: Từng 1 lần bị chém, 30 lần hăm dọa

Khi những tên trộm cướp không chống cự, ông Hoàng chỉ khống chế rồi đưa về cơ quan công an.
Khi những tên trộm cướp không chống cự, ông Hoàng chỉ khống chế rồi đưa về cơ quan công an.
Khi những tên trộm cướp không chống cự, ông Hoàng chỉ khống chế rồi đưa về cơ quan công an.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top