Đôi bạn tù nghiện game gây ra hơn 20 vụ trộm cắp ở đình, chùa

Hai bị can Đông, Luận gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở các đình chùa. Ảnh: CACC.
Hai bị can Đông, Luận gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở các đình chùa. Ảnh: CACC.
Hai bị can Đông, Luận gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở các đình chùa. Ảnh: CACC.
Lên top