Doanh nhân dùng thủ đoạn "tu nghiệp tại Australia" để lừa đảo

Bị cáo Giáp Văn Hạnh.
Bị cáo Giáp Văn Hạnh.
Bị cáo Giáp Văn Hạnh.
Lên top