Doanh nghiệp dược phẩm tố giác 900kg thuốc tây hết date bị tuồn ra mua bán

Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. 
Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
Lên top