Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng làm gì ở huyện Vĩnh Tường trước khi bị tạm giữ?

Lên top