Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “Quảng Trị, công khai đốn hạ gỗ trong rừng phòng hộ“:

Đoàn liên ngành hơn 50 người vào rừng phòng hộ xác minh thông tin Báo Lao Động nêu