Dọa cho nổ mìn xe chủ tịch công ty, ép đưa 5 tỷ đồng

Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.
Lên top