Dịp lễ 30.4-1.5: Cảnh sát cơ động sẽ hóa trang bắt đua xe trái phép

Ngoài lực lượng CSCĐ tuần tra, xử lý vi phạm ban ngày, Trung đoàn CSCĐ CATP.Hà Nội còn bố trí lực lượng hóa trang. Ảnh: PV.
Ngoài lực lượng CSCĐ tuần tra, xử lý vi phạm ban ngày, Trung đoàn CSCĐ CATP.Hà Nội còn bố trí lực lượng hóa trang. Ảnh: PV.
Ngoài lực lượng CSCĐ tuần tra, xử lý vi phạm ban ngày, Trung đoàn CSCĐ CATP.Hà Nội còn bố trí lực lượng hóa trang. Ảnh: PV.
Lên top