Dính gian lận thi cử, 2 cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị truy tố

5 bị can bị truy tố liên quan tới gian lận thi cử ở Hà Giang. Ảnh CACC
5 bị can bị truy tố liên quan tới gian lận thi cử ở Hà Giang. Ảnh CACC
5 bị can bị truy tố liên quan tới gian lận thi cử ở Hà Giang. Ảnh CACC
Lên top